Gå direkt till innehåll
Israel visar vad nationalism gör med demokrati och kvinnors rättigheter

Pressmeddelande -

Israel visar vad nationalism gör med demokrati och kvinnors rättigheter

Sedan årsskiftet är Israel i politiskt kaos efter den nya högerregeringens förslag att begränsa rättssystemets makt och ge den till politikerna istället. Som mest har 750 000 människor protesterat på gatorna till stöd för demokratin och mot ultranationalisterna i regeringen och deras försök att montera ner rättssamhället.

Vad som inte är lika känt är att regeringens nya så kallade reformpaket också skulle ge ökad makt åt Israels religiösa domstolar på bekostnad av kvinnors rättigheter. De religiösa domstolarna hanterar bland annat skilsmässor och är ofta konservativa i sina beslut. Risken är stor att mer makt till dem leder till ökad diskriminering av kvinnor.

De nya extremnationalistiska ministrarna har också kommit med förslag att separera kvinnor och män i det israeliska samhället, som i skolor och på universitet. Regeringen har också avvisat en lag om fotboja för män som misshandlat sina kvinnor med argumentet att den är ”diskriminerande mot män”.

Utvecklingen i Israel är tyvärr ett skolexempel på vad som kan ske när nationalistiska och auktoritära partier kommer till makten. Detta händer inte över en natt och det gäller att vi som värnar om kvinnors rättigheter känner igen signalerna och höjer våra röster medan tid finns. Jämställdhet, demokrati, yttrandefrihet och en fungerande rättsstat är kärnvärden som hänger ihop, de kan inte separeras. Hotas det ena är det andra också i riskzonen.

Ett av motmedlen är ett starkt civilsamhälle som kan kämpa emot. Ett sådant finns i Israel, liksom i Georgien där kraftfulla folkliga protester har fått regeringen att – åtminstone tillfälligt – dra tillbaka en lag som skulle klassa organisationer som tar emot finansiering från utlandet som ”utländska agenter”. Allt efter modell från en rysk lag som använts för att begränsa det sista som fanns av den ryska opinionen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Sverige är inte heller immunt mot den här utvecklingen och de nationalistiska strömningarna finns också här. Vår riksdag har senaste året klubbat en lag som riskerar att begränsa yttrandefriheten. Våra lagstiftande politiker uttalar sig i värderande ordalag om domslut som fattats av det svenska rättssystemet – något som varit otänkbart bara för några år sedan. Vissa riksdagspartier har haft kvinnofientliga förslag på sina valagendor under det senaste årtiondet. Förslag som de visserligen inte fått igenom, men det är ingen garanti för att de inte kommer att försöka igen.

Som tur är har Sverige ännu så länge ett livaktigt civilsamhälle. Samma sak gäller tyvärr inte alltid för de länder där demokratin – och därmed även kvinnors rättigheter – monteras ner i allt snabbare takt, som Tunisien, Ungern, Turkiet och delvis i Polen.

Det gäller som sagt att väcka en opinion i tid medan det fortfarande går att vända en nationalistisk, auktoritär och farlig utveckling som riskerar att ödelägga decennier av arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.