Gå direkt till innehåll
Vilka utmaningar står kvinnliga politiker i Afghanistan inför? Pressträff med fyra afghanska kvinnliga parlamentariker.

Pressmeddelande -

Vilka utmaningar står kvinnliga politiker i Afghanistan inför? Pressträff med fyra afghanska kvinnliga parlamentariker.

Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och Svenska Afghanistankommittén bjuder in till pressträff med fyra kvinnliga afghanska parlamentariker som ingår i ett utbyte med fyra nuvarande och tidigare svenska riksdagsledamöter.

Bakgrund

Den 13-18 maj besöker fyra afghanska kvinnliga ledamöter i Wolesa Jirga, det afghanska parlamentets underhus, Sverige. Besöket sker inom ramen för ett parlamentarikerutbyte där fyra nuvarande och tidigare riksdagsledamöter ingår från svensk sida.

Från Afghanistan deltar parlamentsledamöterna Shinkai Karokhail, Shukria Barakzai, Raihana Azad och Rangina Kargar (se bifogade minibiografier). Svenska deltagare är riksdagsledamöterna Carin Runeson (S), Lena Asplund (M), Annika Eclund (KD) samt tidigare riksdagsledamoten Lotta Hedström (MP), som i oktober ifjol tillsammans besökte Afghanistan inom ramen för utbytet. Syftet med det  ettåriga projektet är att främja kvinnors rättigheter och deltagande i den afghanska fredsprocessen. Utbytet finansieras av Svenska institutet.

Under besöket i Sverige bjuder Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och Svenska Afghanistankommittén till en pressträff där de afghanska parlamentarikerna får möjlighet att berätta om de utmaningar och den politiska vardag de idag möter i Afghanistan. På plats finns även Carin Runeson, Lena Asplund och Lotta Hedström för att berätta om samarbetet för att öka kvinnors inflytande i det afghanska samhället. Pressträffen leds av en moderator.

Tid & plats: den 17 maj kl 10.00 - 10.45 på Svenska Institutet, Slottsbacken 10, Stockholm

Det kommer att ges möjlighet för separata intervjuer med både de afghanska och de svenska ledamöterna innan och efter pressträffen. De separata intervjuerna hålls 09.00-09.45 och 10.45 - 12.00.

Frågor och önskemål om intervjutider riktas till:

Katarina Hellström, Pressekreterare, Svenska Afghanistankommittén

katarina.hellstrom@sak.se | 0703 398 09 69

Valter Vilkko, Informatör, Operation 1325
valter.vilkko@operation1325.se | 0767 633 389

Kort om de fyra afghanska parlamentarikerna

Raihana Azad (f. 1982)är ledamot i det afghanska parlamentets underhus Wolesi Jirga sedan 2010. Hon är invald från Urzugan-provinsen i mellersta Afghanistan och ledamot i utskottet för civilsamhälles-, människorätts- och kvinnorättsfrågor. Azad har även arbetat med FN i Afghanistan i olika funktioner, bland annat i samband med UNICEF:s arbete för att starta upp flickskolor. Azad har en examen i internationella relationer från Katib-univeristetet i Kabul.

Shukria Barakzai (f. 1972) är en afghansk politiker, journalist och entreprenör. Hon har även blivit känd som en ledande röst inom den muslimska feministiska debatten. Barakzai har varit ledamot i Wolesi Jirga sedan 2004. Hon var även ledamot i Loya Jirga, det råd som 2003-2004 fick i uppgift att lägga fram ett förslag till Afghanistans nya konstitution. Barakzai är en av de mest framstående kvinnliga politikerna i Afghanistan och har redan nu slagit fast att hon kommer att ställa upp som presidentvalskandidat i valet 2014.

Rangina Kargar (f. 1984) representerar Faryab-provinsen i norra Afghanistan och är invald i Wolesi Jirga sedan 2010. Kargar nominerade sig själv inför parlamentsvalet 2010 och är inte medlem i något politiskt parti. Hon beskriver sig själv som en representant för en ny generation av afghaner som tror på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Hon är en förespråkare av transitionell rättvisa (transitional justice) och motsätter sig allmänna amnestier för dem som begått krigs- och människorättsbrott.

Shinkai Karokhail (bild) (f. 1962) är en etablerad kvinnorättsaktivist och invald i Wolesi Jirga sedan 2005. Hon leder Afghan Women’s Educational Center (AWEC) som hon själv var med och grundade för mer än tjugo år sedan. Organisationen arbetar med kvinnors och barns rättigheter och utbildning och skapandet av egenmakt (empowerment) för kvinnor. Karokhail är även som parlamentariker känd för sitt samarbete med civilsamhället i drivandet av frågor som berör kvinnors rättigheter.


Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.