Gå direkt till innehåll
Vad var det vi sa? Utan kvinnor ingen hållbar fred i Bosnien- Hercegovina

Pressmeddelande -

Vad var det vi sa? Utan kvinnor ingen hållbar fred i Bosnien- Hercegovina

Bosnien-Hercegovina (BiH) står inför den största krisen sedan inbördeskriget på 90-talet. Utvecklingen kommer inte på något sätt som en överraskning för Kvinna till Kvinna som har arbetat i landet länge. När kvinnor inte involveras blir fredsprocessen inte heller hållbar och det är tyvärr det vi ser nu.

Bakgrunden är denna: Daytonavtalet 1995 fick slut på kriget i Bosnien-Hercegovina. Den bräckliga freden har stött på återkommande utmaningar som på olika sätt hotat stabiliteten i landet.

Den senaste krisen utlöstes av att den utgående s.k. Höge Representanten (med uppgift att överse efterlevnaden av Daytonavtalet och som har breda befogenheter över exempelvis lagstiftning) i somras utfärdade ett förbud mot att förneka folkmord. Detta beslut möttes av omfattande fördömanden av den politiska ledningen i Republika Srpska, som beslutade att bojkotta allt arbete i de gemensamma statliga institutionerna.

Kvinna till Kvinna gjorde redan för över 20 år sedan en genomlysning av den djupt ojämställda processen under vilken Daytonavtalet förhandlades fram, i rapporten Engendering the Peace Process (2000). Det är beklagligt att vi nu måste konstatera: Vad var det vi sa? Utan inkluderande fredsprocesser blir det ingen hållbar fred. Situationen i BiH är en tydlig illustration av detta.

Efter Daytonavtalet har den internationella s.k. kvinnor, fred och säkerhetsagendan tillkommit, som handlar om vikten av kvinnors deltagande i konfliktlösning och fredsbyggande. Trots alla åtaganden som det internationella samfundet har att driva detta så har åtgärderna uteblivit. Det har aldrig funnits någon verklig vilja att på allvar inkludera kvinnorna i det långvariga fredsbyggandet i Bosnien-Hercegovina.

I ett patriarkalt land, som BiH, där det i princip inte finns några kvinnor på de högsta politiska nivåerna, så går det inte att bara prata med de manliga politikerna. Man måste även prata med kvinnor i civilsamhället (vilket är den arena där de engagerar sig politiskt), för att få en mer rättvisande bild av vad människor tycker. Hade civilsamhällets kvinnoorganisationer konsulterats så hade en alternativ bild av läget i landet kommit fram. Det kommer alltid en annan typ av information från ett lands gräsrötter.

De problem som angår Bosniens befolkning idag är till exempel den utbredda korruptionen, det svaga rättssystemet, den höga arbetslösheten, brister i välfärden och våld mot kvinnor.

Att inkludera kvinnors röster innebär också att det blir en mer balanserad diskussion om konflikten. Kvinnoorganisationer i landet har under alla år gått i bräschen för fredsbyggande och dialog över konfliktlinjer. Deras röster och erfarenheter är nödvändiga för att nyansera diskussionen.

Men i stället blir det uttalanden från nationalistiska politiker och deras hot om vapenskrammel som får styra agendan. Den retoriken spelar på rädslan hos ett folk som redan har upplevt ett krig och underblåser otrygghet och fördomar.

Sverige har åtagit sig att driva kvinnor, freds och säkerhetsagendan, och har dessutom antagit en feministisk utrikespolitik. Sverige borde därför gå i täten för att inkludera kvinnor i det långsiktiga fredsbyggandet i Bosnien och driva på för att meningsfulla konsultationer sker regelbundet med kvinnoorganisationerna och inte bara när det är kris eller den internationella kvinnodagen. Sverige bör också säkerställa en stark och långsiktig finansiering av det bosniska civilsamhället - och kvinnoorganisationer i synnerhet - så att dessa får förutsättningar att fortsätta verka som en självständig och alternativ röst till de politiska ledare som vill skapa splittring och hat. Sverige vet att det är i civilsamhället som kvinnor engagerar sig politiskt i länder som Bosnien-Hercegovina, där patriarkatet stänger dem ute från den politiska makten. Vi hoppas därför att Sverige kliver fram med en starkare röst för kvinnors deltagande för att säkerställa en stabil och hållbar fred i Bosnien-Hercegovina.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Idag är Kvinna till Kvinna en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med över 130 partnerorganisationer i mer än 20 länder runt om i världen.

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihoodpriset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.