Gå direkt till innehåll
Trafficking är ett globalt slaveri som främst drabbar kvinnor

Pressmeddelande -

Trafficking är ett globalt slaveri som främst drabbar kvinnor

Idag 30 juli är det World Day against Trafficking in Persons, som instiftades av FN så sent som 2013 för att sätta ljus på ett globalt problem – det moderna slaveriet. Trafficking underminerar mänskliga rättigheter och exploaterar de sårbara i samhället. Ju fler kriser och konflikter – desto mer ökar handeln med de mest utsatta människorna - oftast kvinnor - som köps och säljs som varor.

Vanligast är att kvinnor och flickor tvingas in i sexuellt slaveri, men här förekommer också tvångsarbete och tvångsäktenskap. Kvinnor och flickor utsätts för våld, övergrepp och kränkningar av sina grundläggande mänskliga rättigheter och lever under hot och kontroll av kriminella nätverk som utnyttjar deras sårbarhet och brist på möjligheter.

Orsakerna till att kvinnor hamnar i trafficking är många. Fattigdom, social ojämlikhet, konflikter, brist på utbildning och arbetsmöjligheter samt diskriminering spelar roll. Många utsatta lockas av löften om bättre liv och möjligheter i andra länder, bara för att finna sig fast i en skoningslös verklighet där de behandlas som handelsvaror. Kvinnor och flickor från marginaliserade grupper, inklusive migranter, flyktingar och ursprungsbefolkningar, löper särskilt hög risk att hamna i trafficking.

Konsekvenserna av kvinnors utsatthet i trafficking är förödande och sträcker sig långt bortom den fysiska och sexuella exploateringen. De som utsätts får ofta allvarliga psykiska, fysiska och emotionella skador. De tvingas leva i ständig rädsla och under hot om våld, både mot dem själva och mot deras familjer. Många drabbas av kroniska sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner och andra hälsoproblem på grund av den farliga miljö de tvingas leva i. Deras självkänsla och självförtroende eroderas och deras tillit till andra människor försvinner.

Internationellt samarbete är avgörande för att spåra och stoppa de kriminella nätverken som ligger bakom trafficking, men mer än så måste göras. Vi måste arbeta för att stärka rättssystemen och säkerställa att förövarna ställs till svars för sina handlingar. Strafflagar måste vara tydliga, rättvisa och tillämpas konsekvent.

I Sverige är lagstiftningen mot trafficking från 2002 och fungerar inte idag. Här krävs bland annat att det ska vara slavliknande förhållanden och personen ska befinna sig i ett nödläge för att det ska röra sig om brott. Men så ser det inte ut längre. Idag bokar kvinnor ofta själva sina kunder och få blir lurade in i branschen, enligt polisen. Likväl rör det sig om människohandel.

Trafficking globalt kan också förebyggas genom att bekämpa fattigdom, öka tillgången till utbildning och sysselsättning och främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. Då kan vi minska risken för att kvinnor och flickor dras in i detta. Ett exempel är Kvinna till Kvinnas partner Roma Women´s Initiative i Nordmakedonien, som arbetar för att just romska kvinnor - som tillhör en marginaliserad grupp - inte ska hamna i människohandel.

Drabbade kvinnor och flickor måste också få omfattande stöd och skydd. Det innebär säkra boenden, medicinsk vård, psykologiskt stöd och hjälp att återintegreras i samhället. Det är viktigt att de som utsatts får tillgång till rättighetsbaserade tjänster och att deras integritet och värdighet respekteras under hela rehabiliteringsprocessen.

Men framför allt måste vi öka medvetenheten om problemet och motverka efterfrågan. Så länge det finns män som vill köpa och sälja kvinnors kroppar så kommer trafficking att bestå. Att erkänna och bekämpa kvinnors utsatthet i trafficking är en kollektiv uppgift som kräver engagemang från regeringar, icke-statliga organisationer, civilsamhället och enskilda medborgare.

Trafficking är en av de mest allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och en global tragedi som kräver ett samlat och beslutsamt agerande. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en värld där ingen kvinna eller flicka lever i rädsla för att bli föremål för människohandel.

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.