Gå direkt till innehåll
Ökat våld mot kvinnor i Irak – och lagförslag om barnäktenskap

Pressmeddelande -

Ökat våld mot kvinnor i Irak – och lagförslag om barnäktenskap

Organisationer i Irak vittnar om att övergreppen mot kvinnor ökar som en följd av det upptrappade våldet inför valet och kriget i grannlandet Syrien. Ministerrådet har dessutom lagt fram ett lagförslag som förbjuder kvinnor att skilja sig och tillåter barnäktenskap. Enligt förslaget ska flickor så unga som nio år kunna giftas bort. 

Våldsnivån i Irak är den högsta på sex år enligt FN, samtidigt breder fattigdomen ut sig vilket påverkar redan utsatta grupper. Antalet flyktingar från Syrien ökar liksom antalet internflyktingar från framförallt Anbar-provinsen där sunnimuslimer utsätts för våld och tvingas lämna sina hem.

Inget skydd för våldsutsatta kvinnor
Den försämrade säkerhetssituationen får särskilda konsekvenser för kvinnor och flickor vars rörelsefrihet begränsas än mer än tidigare. Våldet förföljer kvinnor ute i samhället liksom inom hemmets sfär. På grund av den svåra ekonomiska situationen och religiös extremism ökar nu antalet barnäktenskap eftersom föräldrarna vill ”skydda” flickans så kallade heder och säkra försörjning.

Det finns så gott som inget skydd för våldsutsatta kvinnor i Irak och det råder närmast total straffrihet, förövare kan räkna med att gå fria. Enligt FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor bidrar den förvärrade säkerhetssituationen samt den utbredda korruptionen till stärkta traditionella och patriarkala värderingar som urholkar kvinnors mänskliga rättigheter.

Våldtäkt inom äktenskap kan komma att legaliseras
Den föreslagna familjelagen, den så kallada Jafaarilagen, gäller enbart den shiitiska delen av befolkningen. Om parlamentet godkänner den betyder det bland annat att våldtäkt inom äktenskapet legaliseras, äktenskapsåldern sänks till 15 år för pojkar och 9 för flickor, kvinnor måste få sin mans tillåtelse för att lämna hemmet, fadern får automatiska vårdnaden för barn över två år och kvinnans arvsrätt begränsas.

Irakiska aktivister till Sverige
Den 17-18 mars samlas Kvinna till Kvinna och dess irakiska samarbetsorganisationer i Erbil för att diskutera den oroväckande utvecklingen och vad som kan göras. Våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för Kvinna till Kvinna och flera irakiska kvinnoorganisationer. Annika Flensburg, press- och kampanjansvarig på Kvinna till Kvinna, kommer att delta under dagarna.

Irakiska kvinnoaktivister kommer att resa till Sverige den 7-11 april för att dela erfarenheter med svenska organisationer och myndigheter som arbetar mot våld mot kvinnor.

Kvinna till Kvinna har kontor i den kurdiska provinsen Erbil i norra Irak och personal i Bagdad.

Kontakt
Annika Flensburg, pressansvarig, 073-360 91 25

Foto: Ivan Blanco. Gatubild från irakiska regionen Kurdistan.

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.