Gå direkt till innehåll
Deltagare på Kvinna till Kvinnas kunskapsutbyte för nyanlända tjejer.
Deltagare på Kvinna till Kvinnas kunskapsutbyte för nyanlända tjejer.

Pressmeddelande -

Ny rapport: Nyanlända tjejer missar sina rättigheter

Nyanlända unga kvinnor och tjejer i Sverige saknar grundläggande information om sina rättigheter på ett flertal områden. Det framkommer i Kvinna till Kvinnas rapport "Manifest – unga nyanlända kvinnors krav på makthavare” som lanseras i samband med internationella kvinnodagen 8:e mars.

I rapporten intervjuas en grupp som deltagit i Kvinna till Kvinnas kunskapsutbyte för nyanlända tjejer. Resultatet visar att dessa har bristande kunskaper om sina rättigheter i skolan, i vården, när man utsätts för diskriminering och kanske framför allt om vad som gäller på arbetsmarknaden. ”Jag hade ingen aning innan. Vad är rättigheter och skyldigheter? Det var helt nytt.” säger en av de intervjuade.

- Vår rapport visar att ett rättighetsarbete riktat mot nyanlända tjejer måste vara tydligt, konkret och börja från grunden, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Flera intervjuade har inte fått någon information om hur vården fungerar och hur de kan tillgodose sin sexuella och reproduktiva hälsa. Det sker inget automatiskt kunskapsutbyte mellan skolan och till exempel Ungdomsmottagningen.

Den svenska skolan är heller inte likvärdig när det gäller kunskaps- och informationsstöd till nyanlända tjejer. Det är ett lotteri ifall man får hjälp av en studievägledare eller vägledning i att söka till exempelvis Komvux. Skolan bedriver heller inget uthålligt jämställdhetsarbete varken för nyanlända tjejer eller killar.

- Sedan är kunskapen om hur svensk arbetsmarknad fungerar oroväckande låg hos nyanlända tjejer. De riskerar därför att utnyttjas på olika sätt, säger Petra Tötterman Andorff.

I rapporten och även i en debattartikel i Aftonbladet 8:e mars, så ställer Kvinna till Kvinna bland annat kravet att arbetsmarknadens parter måste ta ansvar för att informera nyanlända om såväl arbetsrätt, som innehåll i kollektivavtal.

I arbetslivet och framför allt i det offentliga rummet sker diskriminering, negativ särbehandling och öppen rasism mot nyanlända tjejer. Rapporten visar att flertalet inte vågar agera eller anmäla för att de är just osäkra på vad de har för rättigheter.

- Vårt övergripande krav är därför att samhället på alla plan måste prioritera rättighetsarbetet för nyanlända tjejer och unga kvinnor, säger Petra Tötterman Andorff.

Relaterade länkar

Ämnen


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihoodpriset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.