Gå direkt till innehåll
Mors Dag var från början ett fredsprojekt

Pressmeddelande -

Mors Dag var från början ett fredsprojekt

I Sverige firas mors dag den sista söndagen i maj. Enligt Wikipedia är det den ”högtid då barn firar sina mödrar med blommor eller kort.” Men mors dag har från början en djupare innebörd än så.

Efter 1860-talets ytterst blodiga amerikanska inbördeskrig fick fredsrörelsen medvind i USA. Vid samma tid på andra sidan Atlanten föddes den europeiska fredsrörelsen som också i mycket drevs av kvinnorna. Den amerikanska aktivisten Julia Ward Howe föreslog 1870 att USA skulle inrätta en ”Mother’s Peace Day” för att uppmärksamma kampen för fred och ambitionen att utrota krig. Med sin "Mothers' Day Proclamation" (1870) uppmanade Julia Ward Howe världens kvinnor att arbeta för nedrustning och gå samman i en kongress för freden. Hon var övertygad om att kvinnor hade ett ansvar för att försöka förändra samhället på politisk nivå och där hade hon fullkomligt rätt – långt före sin tid. Hon skrev bland annat:

“In the name of womanhood and of humanity, I earnestly ask that a general congress of women without limit of nationality may be appointed (…) to promote the alliance of the different nationalities, the amicable settlement of international questions, the great and general interests of peace.”

Julia Ward Howes önskan om en återkommande mors dag för fred blev tyvärr inte verklighet. Idén skulle få fart först nästan 40 år senare då amerikanskan Anna Jarvis plockade upp den i ambitionen att hedra sin egen mamma, men nu i en förpackning av att tona ned fredsbudskapet och lyfta fram moderskapet istället.

Inför mors dag 2023 då antalet konflikter i världen ökar vet vi att kvinnors fredsarbete behövs mer än någonsin. Mer än 150 år efter Howes klarsynta ställningstagande är kvinnor fortfarande ofta utestängda från fredsförhandlingar och deras rättigheter och behov tillgodoses sällan fullt ut i olika fredsfördrag.

Och självklart har kvinnors engagemang för fred och nedrustning egentligen ingenting med moderskapet att göra, det är en rättighet för alla kvinnor att delta och påverka samhällsutvecklingen. Vi vet idag att kvinnors deltagande är en nyckelfaktor för att uppnå fred. Dels är jämställda samhällen mer fredliga samhällen, dels har kvinnors konfliktlösningsförmåga på det lokala planet stor betydelse men får sällan någon uppmärksamhet.

Kanske är det ändå dags att återuppliva den ursprungliga tanken med mors dag för att sätta ljuset på alla de kvinnor, med eller utan barn, som runt om i världen dagligen och outtröttligt arbetar för att dämpa konflikter och bygga freden – i det stora och i det lilla.

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.