Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Missing the target. Ny rapport om kvinnors situation i Afghanistan

Trots löften och insatser för att skydda och stärka kvinnors rättigheter i Afghanistan så har lite förändrats till det bättre för afghanska kvinnor. Statistiken visar på färre antal våldsincidenter i Afghanistan under det senaste halvåret men enligt rapporten Missing the Target är säkerhetssituationen för kvinnor om möjligt ännu sämre än tidigare. Detta menar de tre organisationerna Svenska Afghanistankommittén, Kvinna till kvinna och Operation 1325 som ligger bakom den omfattande rapport som offentliggörs idag kl 9.30 på Hilton Hotel i Stockholm.

Rapporten Missing the Target innehåller den hittills största studien som gjorts på Sveriges insatser inom FN-resolutionen 1325 i Afghanistan .

I samband med att rapporten presenteras idag så kommer organisationerna bakom initiativet att lägga fram sina rekommendationer vad man ser bör göras för att nå målen som regeringen har satt upp.

- Regeringen har inte råd att bortse från de insikter och slutsatser som framkommer av rapporten, menar de tre organisationerna.

Sveriges nuvarande engagemang i Afghanistan avser militär trupp, diplomati och bistånd. Insatserna i Afghanistan är i dagsläget Sveriges mest omfattande engagemang i ett land under återuppbyggnad. De militära trupperna ska nu hem och regeringen har gjort ett långsiktigt åtagande att bistå Afghanistan med ytterligare 8,5 miljarder under perioden 2015-2024.

För att kunna nå resultat med dessa insatser måste man ta hänsyn till den speciella afghanska kontexten, något som hittills inte har gjorts, menar de tre organisationerna bakom rapporten. Organisationerna föreslår att man ska villkora biståndet när det gäller att skydda kvinnors rättigheter samt att en specifik handlingsplan tas fram för Afghanistan när det gäller kvinnor, fred och säkerhet. Handlingsplanen bör utgå ifrån rapporten Missing the Target tillsammans med rekommendationerna.

Om FN:s resolution 1325

För 12 år sedan antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Den slår fast att skyddet för kvinnor i konfliktdrabbade regioner måste öka och att freden blir hållbar först när kvinnor deltar på lika villkor som män i fredsprocesser. Sverige låg i framkant och var tidigt ute med att anta en svensk handlingsplan för genomförande av resolution 1325.

Missing the Target är den första rapporten i sitt slag att analysera vilket genomslag handlingsplanen haft i såväl de civila som militära svenska insatserna i Afghanistan.

Kontaktpersoner:

Svenska Afghanstankommittén:

Johanna Fogelström

0762-47 83 24

Op1325:

Disa Kammars Larsson

Mobiltel: 0730-91 88 50

Kvinna till kvinna:

Annika Flensburg

Mobiltel: 0733-60 91 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.