Gå direkt till innehåll
Mäns våld mot kvinnor – ett akut globalt samhällsproblem

Pressmeddelande -

Mäns våld mot kvinnor – ett akut globalt samhällsproblem

Under det senaste året har 243 miljoner kvinnor världen över blivit utsatta för våld i en nära relation*. Kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna vill med anledning av Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksamma frågan – som under pandemin blivit ännu mer kritisk. Även under en högtid som julen, när samhället också stänger ner, ökar risken för att kvinnor utsätts för våld.

Under pandemin har våldet mot kvinnor ökat både i Sverige och globalt, i dag räknas mäns våld mot kvinnor som en av de stora folkhälsofarorna i världen. Samtal till hjälplinjer från våldsutsatta kvinnor har femdubblats i vissa länder under pandemin* och den globala isoleringen under föregående år orsakade 15 miljoner fler fall av genusbaserat våld på bara tre månader*.

– När samhällen stänger ner, som under pandemin, men också vid högtider som kommande jul, är risken för att kvinnor utsätts för våld i en nära relation ännu större. Våld mot kvinnor är ett globalt problem, något som drabbar kvinnor i alla länder, oavsett bakgrund, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Tillsammans med 150 lokala partnerorganisationer i krigs- och konfliktdrabbade länder arbetar organisationen med att ge stöd och skydd till kvinnor som överlevt våld och sexuellt våld – men även med förebyggande arbete i syfte att motverka och stoppa våldet mot kvinnor.

– ­Kvinnor drabbas hårt eftersom de möter diskriminering och har mindre makt och inflytande i samhället. Att ge stöd till dessa kvinnor och att jobba för förändrad lagstiftning och bättre rättssäkerhet är livsviktiga insatser som ger långsiktiga effekter i hela samhället och bidrar till en hållbar utveckling, säger Petra Tötterman Andorff.

Därför vill nu Kvinna till Kvinna i samband med den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, den 25 november, uppmärksamma frågan om mäns våld mot kvinnor som ett akut globalt samhällsproblem.

Så länge mäns våld mot kvinnor fortsätter att vara en av de stora folkhälsofarorna i världen, kommer vi att fortsätta opinionsbilda och kräva att beslutsfattare tar ansvar. Alla kvinnor och flickor har rätt att leva ett liv fritt från våld, säger Petra Tötterman Andorff.

Kvinna till Kvinnas tre viktigaste åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor:

  • Förändrad och efterföljd lagstiftning. Attityder, beteenden och praktisk verksamhet inom till exempel myndigheter och sjukvården måste ses över för att öka kunskapen samt förbättra bemötandet av våldsutsatta kvinnor.
  • Ifrågasätta destruktiva manlighetsnormer för att ändra människors attityder kring offer och förövare i samhället.
  • Skydd och stöd till kvinnor som utsätts eller har blivit utsatta för våld, så att kvinnor stärks och stöttas i att ta makten över sina liv igen.

För mer information, kontakta:
Anna Tjäder, marknadsansvarig Kvinna till Kvinna
Email: anna.tjader@kvinnatillkvinna.se
Tel: 070-674 10 03

Lisa Karlsson, presskontakt Adersten Norlin
Email: lisa@aderstennorlin.com
Tel: 070-768 78 52

#bryttraditionen

*Globally 243 million girls (aged 15-49) have been subjected to sexual and/or physical violence perpetrated by an intimate partner in the previous 12 months (2020). issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf (unwomen.org)
accessed 23 september 2021

*The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19 (2020).
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
accessed 22 october 2021


*UNFPA estimates global lockdowns in the spring of 2020 caused 15,000,000 extra cases of GBV in just 3 months time. (Kvinna till Kvinna Annual Report 2020, p.11)
accessed 23 september 2021

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Idag är Kvinna till Kvinna en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med 150 partnerorganisationer i 20 länder runt om i världen. Kvinna till Kvinna arbetar på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att stärka kvinnors inflytande och makt, sätta stopp för våld mot kvinnor och synliggöra kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter.

Presskontakt

Anna Tjäder

Marknadsansvarig Kvinna till Kvinna 070-674 10 03

Relaterat innehåll

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.