Gå direkt till innehåll
Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff medverkar på Folk och Försvar Rikskonferensen i Sälen 8 - 10 januari.
Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff medverkar på Folk och Försvar Rikskonferensen i Sälen 8 - 10 januari.

Pressmeddelande -

Kvinnors perspektiv behövs på Folk och Försvars Rikskonferens

Jag kommer att delta i Folk och Försvar Rikskonferensen 2023 i Sälen 8 – 10 januari. Jag vill som Kvinna till Kvinnas generalsekreterare vara på plats för att bidra till att bredda perspektivet på säkerhet och möjliggöra att andra säkerhetsanalyser än de militära, kommer fram i debatten.

Förhoppningen är att min och vår närvaro, som en av det svenska civilsamhällets freds- och kvinnorättsorganisationer, ska kunna fördjupa diskussionerna om säkerhetsbegreppet och vad som verkligen bidrar till människors trygghet i Sverige och i världen. Vi brukar säga att när kvinnor känner sig säkra, då är alla i ett samhälle säkra. Kvinnors perspektiv på trygghet och säkerhet måste in i den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

Därför behöver våra röster höras för att - som det står i Folk och Försvars stadgar – ”värna om utvecklingen av det demokratiska samhället” och ”arbetet för fred, frihet och demokrati”.

Programmet för Folk och Försvars Rikskonferens 2023 innehåller många intressanta teman, men ämnesmässigt är det mer än tidigare år en slagsida åt militära perspektiv på säkerhet, vilket kan förklaras med det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Kriget i Ukraina är återkommande på dagordningen och kopplat till det är det viktigare än någonsin att kvinnors perspektiv på säkerhet, fredsarbete och nedrustning också får plats i samtalet.

Antalet representanter från civilsamhället som är huvudtalare på konferensen är förvånande få. Dessutom är nästan dubbelt så många män som kvinnor inbjudna huvudtalare trots att Folk och Försvar i sina stadgar har en uttalad vilja att ”verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet.” Det arbete som Kvinna till Kvinna stöttar, tex i Ukraina, kvinnorättsorganisationers arbete – ofta på det lokala planet - för att begränsa konflikter, medla mellan parter och verka för fred bör uppmärksammas mer. Likaså varför kvinnor regelmässigt exkluderas från viktiga sammanhang där fred, frihet, demokrati och nedrustning diskuteras.

Civilsamhällets kvinnorättsorganisationer har en bred roll i arbetet för fred och säkerhet - både historiskt och idag - och är avgörande för ett lands totala motståndskraft i tider av kris och konflikt. Att våra röster nu kan höras i ett sammanhang som Rikskonferensen, ger möjligheter till fler förslag på lösningar på angelägna utmaningar.

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.