Gå direkt till innehåll
Ingen ljusning för Ukrainas kvinnor 2024: "Håll ut!"

Pressmeddelande -

Ingen ljusning för Ukrainas kvinnor 2024: "Håll ut!"

När den fullskaliga invasionen av Ukraina nu går in på sitt tredje år, är läget på vissa sätt svårare än i början av 2023. Då fanns en förhoppning om att detta skulle bli året då freden kom, men nu är det hoppet borta och inför 2024 finns ingen ljusning. Varje natt går flyglarm över Ukraina, varje dygn sker attacker, många gånger med skadade och döda som följd. Samtidigt sviktar omvärldens stöd till landet.

Kvinnor upprätthåller det vardagliga livet så gott det går under konstant press som nu pågått länge. Många män – och även kvinnor – är vid fronten sedan lång tid tillbaka. De män som ändå återvänder är ofta traumatiserade och det drabbar inte sällan resten av familjen. Kvinnorättsorganisationer i Ukraina rapporterar att våldet i nära relationer ökar, men att polis och myndigheter visar låg vilja att rapportera och lagföra våldsutövare, då dessa ofta ses som krigshjältar.

Många kvinnor är internflyktingar inom landet med sina barn, en situation som förväntades vara tillfällig, men det tillfälliga har övergått i ett oförutsägbart limbo för många. Här uppstår också spänningar mellan lokalbefolkningen och internflyktingar.

Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa inklusive aborter, har också minskat. Sjukvården i Ukraina är hårt ansträngd och vårdresurserna behövs till krigets akuta offer. Men Ukraina har under brinnande krig ratificerat Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor (2022) något som kvinnorörelsen krävt i många år. Nu väntar de på att få se resultatet i form av bättre lagstiftning.

Under de här omständigheterna arbetar kvinnorättsorganisationerna i Ukraina fortsatt med att möta behov hos olika grupper av kvinnor, att stötta överlevare av genusbaserat våld, att erbjuda stöd till internflyktingar och att fortsätta lyfta kvinnors behov och prioriteringar till beslutsfattare.

Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer arbetar i västra, östra och södra Ukraina och ger ett brett stöd till våldsutsatta kvinnor, hbtq-personer och kvinnor med funktionsnedsättningar. Under året har de hanterat akuta behov, men också haft möjlighet att åka med en delegation av aktivister till Bryssel för att lyfta kvinnorättsfrågor inför Ukrainas EU-inträde.

2024 är ledordet som sprids i Ukraina ”Håll ut!”. Att Sverige och omvärlden orkar fortsätta se och engagera sig i Ukrainas nutid och framtid är helt avgörande för att det ska bli verklighet.

Ämnen


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.