Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till pressträff 9 oktober Ny rapport kartlägger hur kvinnor utestängs från fredsprocesser

Kvinna till Kvinnas nya rapport Equal Power - Lasting Peace kartlägger de hinder kvinnor i fem olika konfliktdrabbade länder måste komma över för att delta i fredsprocesser. Trots att konflikterna skiljer sig åt, är mönstren slående lika. Forskning och erfarenheter visar att om fred skall bli hållbar måste den vara inkluderande. Det betyder att fredsförhandlingar och fredsprocesser måste vara representativa. Förutom de stridande parterna måste även de drabbade, både kvinnor och män, involveras på olika sätt. Det finns idag en rad internationella normer och ramverk som tar upp vikten av kvinnors deltagande på lika villkor i fredsprocesser.[1] Kvinna till Kvinnas kartläggning visar dock att frågor om freds- och säkerhetspolitik fortfarande är manliga domäner. Kvinnor har till exempel endast utgjort åtta procent av fredsförhandlingsdelegationerna i världen sedan 90-talet.

Vad är det som gör att kvinnor – trots positiva resultat och politiska utfästelser på högsta nivå – fortfarande inte släpps in i fredsprocesser? Hur ser de konkreta hindren ut?

På pressträffen deltar:

Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Professor Monica McWilliams. Professor McWilliams var en av grundarna till Northern Ireland Women’s Coalition, en av parterna som förhandlade fram fredsavtalet på Nordirland. Idag ger hon råd till kvinnor i konfliktområden, bland annat i Afghanistan.

Professor McWilliams berättar om sina erfarenheter: Vad gjorde hon för att släppas in till förhandlingsrummet? Vilket motstånd mötte hon och hennes kvinnliga kollegor? Hur ser det ut för kvinnor i konfliktdrabbade länder i dag?

Material:

• Rapporten Equal Power - Lasting Peace samt sammanfattning.

• Sammanställd statistik över representationen av män och kvinnor inom olika internationella organ.

Välkomna!

När: Tisdagen den 9 oktober kl 8.30 - 9.30 (ca en halvtimmes intro och sedan frågor och enskilda intervjuer)

Var: Kvinna till Kvinna, Slakthusplan 3, andra våningen. T-bana Globen.

De fem konfliktområdena är: Armenien, Azerbajdzjan, Irak, Liberia, Kongo-Kinshasa och Bosnien-Hercegovina.

Ämnen


Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.