Gå direkt till innehåll
Global trend av feministhat har nått Sverige

Pressmeddelande -

Global trend av feministhat har nått Sverige

Drygt 75 procent av världens kvinnorättsförsvarare utsätts för hat och hot och var fjärde har fått ta emot dödshot. Det är en väsentlig ökning på två år. Även i Sverige ökar det koordinerade hotet mot feminister och hbtq-rättsaktivister.

Kvinna till Kvinnas rapport The State of Women Human Rights Defenders 2023, visar att den anti-genusrörelse som växt sig stark globalt under flera år även har nått Sverige. Centralt i denna rörelses världsuppfattning är att feminism, kvinnors rättigheter och hbtq-personers rättigheter är ett hot mot ett säkert och tryggt samhälle byggt på traditionella värderingar.

458 kvinnorätts- och hbtqi-rättsaktivister från 67 konfliktdrabbade länder har svarat på en enkät om - och i så fall hur - de upplever att deras möjligheter att arbeta begränsas. Drygt 75 procent svarar att de utsätts för hat och hot, i den förra kartläggningen 2021 var samma siffra ca 60 procent. Många fler rapporterar också att deras familjer dras in i hoten och trakasserierna.

- Vi har sett en negativ utveckling under flera år nu vad gäller kvinnorätts- och hbtqi-aktivisters säkerhet, men årets kartläggning visar en skrämmande ökning. 3 av 4 aktivister säger att de tar emot hot och hat för sitt engagemang, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

I rapporten syns tydligt att även svenska feminister och hbtq-rättsaktivister är mer utsatta för orkestrerat hat och hot än tidigare, vilket också bekräftas av forskare.

- Det är viktigt att politiker i Sverige och internationellt tar tydlig ställning mot det ökade hatet och hoten, så att det inte normaliseras i samhällsdebatten.

De argument som anti-genusrörelsen använder globalt återkommer nu också i den svenska debatten. Ett sådant är att hävda att barn ska skyddas från ”politisk indoktrinering” som hbtqi-rörelsen påstås utföra. Sverigedemokraterna använder barn på samma strategiska sätt i sin argumentation för att väcka engagemang hos anhängare som att sagostunder med dragqueens utgör grooming av barn och att koppla Pride-festivalen till pedofili, alltså samma retorik som syns på den internationella arenan.

En stor förändring jämfört med tidigare år, är att så många av aktivisterna globalt pekar på regering och myndigheter som pådrivare bakom hoten och hatet. Denna utveckling syns dock inte i Sverige.

- Över hälften av de tillfrågade aktivisterna, 58 procent, säger dessutom att det är deras egna regeringar som står bakom hot och trakasserier – ofta understödda av anti-genusaktörer, säger Petra Tötterman Andorff.

Det är nära en fördubbling jämfört med 2021. Tre andra aktörer som pekas ut som ansvariga för trakasserierna är traditionella ledare, religiösa aktörer och specifika anti-genusorganisationer.

För mer information, kontakta Anna-Carin Hall, pressansvarig Kvinna till Kvinna 0733 60 91 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.