Gå direkt till innehåll
Den palestinska aktivisten Hilda Issa affischerar i byn Bradalah på Västbanken
Den palestinska aktivisten Hilda Issa affischerar i byn Bradalah på Västbanken

Nyhet -

Ny rapport visar: Hot mot kvinnorättsförsvarare ökar och normaliseras

RAPPORTSLÄPP OCH PRESSINBJUDAN

OBS! Embargo på rapporten till söndag 28 november kl 12.00

Hat, hot och fysiska trakasserier mot världens kvinnorättsförsvarare har blivit vardag. En ny rapport från Kvinna till Kvinna visar att 60 procent av kvinnorättsaktivisterna eller deras organisationer utsätts. Detta är en ökning med fem procent från 2018. Fler vittnar också om att de inte längre orkar bry sig om attackerna.

Kvinna till Kvinna har sedan ett decennium tillbaka undersökt hur arbetsvillkoren globalt ser ut för de som står upp för kvinnors rättigheter. I vår färska rapport ”Solidarity is our only weapon” svarar 334 kvinnorättsförsvarare från 74 länder på en enkät om sina arbetsvillkor: Vilka hot de utsätts för, hur säkra de känner sig och ifall regimerna i deras länder stödjer eller saboterar deras arbete.

Av de som upplevt hot och hat har 40 procent utsatts för rena trakasserier, 32 procent för smutskastning och falska anklagelser, 23 procent för hot om våld, 19 procent för dödshot och en av 20 har överlevt mordförsök.

Den stora förändringen från tidigare undersökningar är att arbetet mot korruption nu genererar mest attacker. För ett knappt decennium sedan var det kampen mot våld mot kvinnor och arbetet för jämställdhet som utlöste mest reaktioner.

Hoten kommer främst från traditionella ledare och religiösa aktörer. Den s.k. antigenusrörelsen angriper också alla som uttalar stöd för hbtqi-rättigheter och transfrågor, tillika med sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning för att inte tala om aborträtten.

Attackerna mot kvinnorättsförsvarare riktas ofta mot kvinnans heder, moderskap och hennes familj. Hon sexualiseras och framställs som lösaktig och usel som mor och maka. Barn och släktingar attackeras och trakasseras. Falska påståenden sprids och manipulerade bilder cirkulerar på sociala medier.

Rapporten konstaterar också att världens kvinnorörelse har för lite pengar för att bemöta hoten. De får bara en halv procent av det bilaterala biståndet vilket är helt otillräckligt.

”Sverige med sin feministiska utrikespolitik betonar vikten av resurser för den globala kvinnorättsrörelsen. Därför bör regeringen också se till att kvinnorättsförsvararna har reella ekonomiska möjligheter att fortsätta sitt viktiga arbete.” säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff i en kommentar till rapporten.

Rapporten presenteras på Södra Teatern Stockholm, lokal Kristallen, måndag 29 november 2021 kl 16 – 17.

I panelen: Bianca Kronlöf, skådespelare, författare och kvinnorättsförsvarare. Intisar Al-Amyal, irakisk kvinnorättsförsvarare och mottagare av regeringens Per Angerpris 2020. Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna.

För mer information, kontakta pressansvarig. Det finns möjlighet till enskilda intervjuer med de medverkande vid föranmälan till Anna-Carin Hall, pressansvarig, anna-carin.hall@kvinnatillkvinna.se 0733-609125

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna-Carin Hall

Anna-Carin Hall

Presskontakt Pressansvarig 0733-609125

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med 150 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.